pronájem skákacích atrakcí, Chrudim, Pardubice

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Skákací hrad si může zapůjčit osoba starší 18-ti let.
 • Zákazník při zapůjčení skákacího hradu předkládá 1 doklad totožnosti (OP, ŘP).
 • Zákazník při převzetí skákacího hradu skládá vratnou kauci a půjčovné ve výši dle platného ceníku. Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného skákacího hradu bude zákazníkovi vrácena vratná kauce za zapůjčení skákacího hradu v plné výši.
 • Při předběžné rezervaci zákazník zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny půjčovného dle platného ceníku a doplatek půjčovného včetně vratné kauce za zapůjčení skákacího hradu uhradí při převzetí atrakce. Záloha z ceny půjčovného je v případě nevyzvednutí hradu ve sjednaném termínu nevratná.
 • Při zapůjčení skákacího hradu zákazník podepisuje smlouvu o jeho zapůjčení.
 • Skákací hrad se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení.
 • V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený skákací hrad ve sjednaném termínu, je povinen o této skutečnosti informovat pronajímatele a to nejméně 2 hodiny před uplynutím sjednaného termínu.
 • Pokud nebude dodržen dohodnutý termín (viz smlouva) pronájmu skákacího hradu, bude účtován poplatek ve výši 100,- Kč za každou započatou hodinu.
 • Zákazník plně odpovídá za vypůjčený skákací hrad, je povinen o něj pečovat tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. V případě poškození skákacího hradu vinou zákazníka je povinen uhradit veškeré náklady na jeho opravu.
 • V případě vrácení znečištěného skákacího hradu má pronajímatel právo žádat po zákazníkovi poplatek ve výši 200,- Kč za vyčištění.
 • Zákazník nesmí skákací hrad bez písemného souhlasu pronajímatele půjčit třetí osobě, nesmí skákací hrad prodat nebo jakýmkoliv způsobem zcizit. V případě ztráty, prodeje nebo jakéhokoliv zcizení je zákazník povinen nahradit škodu v plném rozsahu.
 • V případě, že zákazník odstoupí od předem sjednané dohody o zapůjčení skákacího hradu, nebo vrátí skákací hrad před sjednaným termínem, nemá nárok na vrácení poměrné částky za zapůjčení předmětu.
 • Zákazník je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, zcizení nebo úplné zničení zapůjčeného skákacího hradu.

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného skákacího hradu.Kontaktní formulář

 • v případě jakých kolik dotazů nás neváhejte kontaktovat, ozveme se Vám v co nejbližší době. 
 • v případě objednávky uveďte prosím do poznámky datum a čas konání akce, její adresu a o jakou aktrakci máte zájem